Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Flash Sale: Nhông sên dĩa DID!

💵 15% OFF các bộ nhông sên dĩa DID - Sên vàng Japan
💵 10% OFF các bộ nhông sên dĩa DID AD3/HDS
MIỄN PHÍ công thay.

CHỈ 3 NGÀY 4-5-6/2 tại các trạm dịch vụ PTCH

3.jpg

2.jpg

1.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét